Ty, jenž si rád hraješ, poslouchej! Byly jsme vyzváni k výpravě, která se váže ke starým pirátským tradicím! Vem kamarády a naloď se s náma! Vyplouváme 29.8. ze základy Zlatá Koruna.

Přihlásit se můžete vyplněním elektronické přihlášky. Ta je platná od připsání zálohy na náš účet. Cena tábora je 4000,- Kč.